Giao diện tiếp cận

Thái Lan: Hạ viện thông qua luật hôn nhân đồng giới Thứ Ba, 18/06/2024, 23:00

Thái Lan: Hạ viện thông qua luật hôn nhân đồng giới

(Ảnh: internet)

Theo Thời báo Băng cốc, Thượng viện Thái Lan đã thông qua dự luật hôn nhân đồng giới vào ngày 18/6/2024.

Thái Lan chuẩn bị trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á công nhận hôn nhân đồng giới, với luật bình đẳng hôn nhân được Thượng viện thông qua vào thứ Ba (ngày 18/6/2024) và hiện đang trên đường ban hành trước khi luật này có hiệu lực trong vài tháng tới. .

Những người ủng hộ LGBTQ+ đã hoan nghênh khi Thượng viện bỏ phiếu với tỷ lệ 130/4 để thông qua luật trong lần đọc cuối cùng với 18 phiếu trắng. Họ mô tả sự phát triển này là một chiến thắng trong cuộc đấu tranh lâu dài vì quyền bình đẳng.