Giao diện tiếp cận

Thuốc uống tránh thai hàng ngày: Viên tránh thai kết hợp (Phần 2) Chủ Nhật, 21/04/2024, 00:00

Thuốc uống tránh thai hàng ngày: Viên tránh thai kết hợp (Phần 2)

(Ảnh: internet)

Những vấn đề xảy ra khi uống thuốc tránh thai viên kết hợp là gì? Và cách xử trí như thế nào? Bạn tìm hiểu trong bài viết sau

1. Quên uống thuốc.

Quên uống thuốc sẽ làm tăng nguy cơ thất bại. Cách xử trí như sau:

- Quên uống viên thuốc có nội tiết (trong vòng 3 tuần đầu của vỉ thuốc)

+ Nếu quên 1 hoặc 2 viên (đối với loại thuốc có nồng độ estrogen 30 - 35 mcg) hoặc quên 1 viên (đối với loại thuốc có nồng độ estrogen ≤ 20 mcg) hoặc bắt đầu vỉ thuốc chậm từ 1 - 2 ngày: bạn cần uống một viên ngay khi nhớ ra và tiếp tục uống mỗi ngày một viên như thường lệ.

+ Nếu quên từ 3 viên trở lên (đối với loại thuốc có nồng độ estrogen 30 - 35 mcg) hoặc quên từ 2 viên trở lên (đối với loại thuốc có nồng độ estrogen ≤ 20 mcg) hoặc bắt đầu vỉ thuốc chậm từ 3 ngày trở lên: bạn cần uống ngay một viên thuốc ngay khi nhớ ra và tiếp tục uống thuốc như thường lệ. Và cần dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp.

  • Nếu xảy ra ở tuần lễ thứ nhất (bắt đầu vỉ thuốc) và có giao hợp không bảo vệ trong vòng 5 ngày vừa qua, bạn cần sử dụng thêm biện pháp tránh thai khẩn cấp.
  • Nếu xảy ra ở tuần lễ thứ ba, bạn cần uống tiếp những viên thuốc có nội tiết, bỏ các viên thuốc nhắc và tiếp tục ngay vào vỉ thuốc mới.

- Quên uống viên thuốc nhắc (từ viên thứ 22 đến viên thứ 28): Bỏ viên thuốc quên, uống tiếp viên thuốc kế tiếp.