Giao diện tiếp cận

Ngày 29-2 là ngày gì mà 4 năm mới xuất hiện một lần? Thứ Năm, 29/02/2024, 00:00

Ngày 29-2 là ngày gì mà 4 năm mới xuất hiện một lần?

Ngày 29 tháng 2 là ngày thứ 60 trong một năm nhuận của lịch Gregorian. Còn 306 ngày trong năm. Theo định nghĩa, năm nào có ngày này là một năm nhuận (leap year). Nó chỉ xuất hiện mỗi bốn năm một lần như 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024,... 

1. Vì sao tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày?

Tháng 2 là tháng đặc biệt chỉ có 28 hoặc 29 ngày do cách tính lịch của người La Mã từ xa xưa.

Ban đầu, lịch La Mã do hoàng đế Romulus ban hành dựa vào chu kì của mặt trăng với 10 tháng bao gồm từ tháng 3 đến tháng 12.

Tuy nhiên, vào khoảng thế kỷ 8 TCN, Hoàng đế Numa Pompilius quyết định thêm vào 2 tháng nữa để đạt 12 tháng, mỗi tháng có 28 ngày, làm tổng số ngày trong một năm là 354 ngày. Tuy nhiên, vua Pompilius quyết định thêm một ngày vào tháng 1 và không thay đổi số ngày trong tháng 2.

Lịch La Mã ban đầu đặt theo chu kỳ của mặt trăng nên không phản ánh đúng chu kỳ biến đổi thời tiết các mùa. Vì thế vào năm 45 TCN, Hoàng đế La Mã Julius Caesar đã đưa ra lịch mặt trời, dựa trên lịch được phát triển ở Ai Cập. Cứ bốn năm một lần, tháng 2 lại nhận được thêm một ngày để giữ cho lịch phù hợp với hành trình Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Để vinh danh Caesar, hệ thống này vẫn được gọi là lịch Julian.

Năm 1582, Giáo hoàng Gregory XIII đã ký một sắc lệnh thực hiện một điều chỉnh nhỏ. Vẫn sẽ có một năm nhuận cứ bốn năm một lần, ngoại trừ những năm "thế kỷ" – những năm chia hết cho 100, như 1700 hoặc 2100.

Những "năm thế kỷ" này là ngoại lệ vì tuy chia hết cho 4 nhưng sẽ không có ngày nhuận vào ngày 29-2. Nhưng năm 2000 vừa qua vẫn có ngày 29-2 vì lại có ngoại lệ trong ngoại lệ tức là những năm chia hết cho 400 thì tuy chúng là năm “thế kỷ” nhưng vẫn có ngày 29-2. Từ thời điểm đó trở đi, nó được gọi là lịch Gregorian (còn gọi là Tây lịch, Công lịch, Dương lịch).

Chu kỳ quay quanh Mặt trời của Trái đất mỗi năm không chỉ tốn 365 ngày, mà là 365 ngày và 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa 6 giờ và 4 năm dồn lại thừa 24 giờ, bằng một ngày. Do vậy, cứ 4 năm sẽ có một năm 366 ngày, gọi là năm nhuận. Nhuận ngày dương lịch được tính vào tháng 2.

Năm 2024 là năm nhuận thuộc chu kỳ "4 năm mới có 1 lần" nên mới có ngày nhuận là ngày 29/2.

2. Những sự kiện trong ngày 29/2 

Ngày sinh nhật của những đứa trẻ "nhuận"

Những đứa trẻ sinh vào 29/2 thì 4 năm mới có một sinh nhật đúng lịch. Nếu cứ tính theo lịch, những người này sẽ có ít ngày sinh nhật hơn người thường tới 4 lần. Dĩ nhiên, để các con không bị thiệt thòi, hầu hết các gia đình đều chọn tổ chức sinh nhật vào ngày 28/2 hoặc 1/3.